สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
สิงหาคม 2558
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

   
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประธานประกันทรัพย์สิน ‘ฟิต’ ปรับกรมธรรม์คุ้มครองภัยธรรมชาติ
ข่าวประจำวันที่ : 26 เมษายน 2554
ประธานประกันทรัพย์สิน ‘ฟิต’ ปรับกรมธรรม์คุ้มครองภัยธรรมชาติ
Tuesday, 26 April 2011 17:50
insurance620-01.jpg
"วิชัย" ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน เร่งหารือบริษัทสมาชิก, สำนักงาน คปภ., ไทยรีฯ ปรับรูปแบบกรมธรรม์ที่คุ้มครองภัยธรรมชาติครบสูตร คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเดือน พ.ค.นี้ ทางด้าน "จีรพันธ์ อัศวะธนกุล" นั่งเก้าอี้นายกสมาคมประกันวินาศภัย ต่ออีก 1 สมัย สานต่อนโยบาย 3 ภารกิจหลัก นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยกับ "TRANSPORT" ภายหลังจากการได้รับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ว่า มีเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการหลายเรื่อง แต่ที่สำคัญที่สุดและต้องเริ่มดำเนินการก่อน คือ การปรับแก้ไขกรมธรรม์ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก โดยความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นนี้มีการหารือมาระยะหนึ่งแล้ว
โดยจะนำความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นทั้งภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ลูกเห็บตก ฯลฯ ไปรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย หรือประกันภัยบ้านอยู่อาศัยแบบเดิมที่ความคุ้มครองเพียง 6 ภัยเท่านั้น ซึ่งขณะนี้จะพิจารณาต่อไป ซึ่งคงจะต้องนำเสนอให้กับทางบริษัทสมาชิก ทางบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (ไทยรีฯ) และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกันหาข้อสรุปที่ดีที่สุดก่อนที่จะออกประกาศใช้ "ความคุ้มครองที่คิดไว้นั้นเป็นความคุ้มครองที่รวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยเดิมที่มีเบี้ยประกัน 600 บาท แต่ถ้ารวมภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก ฯลฯ เข้าไปด้วยก็คงต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกเล็กน้อย หรือประมาณ 250 บาท เป็น 850 บาท ซึ่งกรมธรรม์จะครอบคลุมทั้งหมด 11 ภัย จะมีผลดีต่อประชาชนมากกว่า ซึ่งกรมธรรม์รูปแบบนี้ทางต่างชาตินิยมทำกัน แต่ถ้าหากมีข้อเสนอแนะให้แยกความคุ้มครองออกเป็นเอกสารแนบท้ายเฉพาะภัย เช่น ภัยน้ำท่วม ก็แยกออกมาต่างหากนั้นสามารถทำได้เช่นกัน คาดว่าจะเริ่มประชุมต้นเดือน พ.ค. นี้"
ด้านนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2554-2556 ว่า กำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้ 3 หลักการ คือ 1. สมาคมจะสานงานต่อจากงานเดิมที่ยังคงคั่งค้างอยู่ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเงินสำรองค่าสินไหม เงินสำรองค่าเบี้ยประกันภัย การสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อรองรับกับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC ) และการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงพยายามผลักดันให้กรมธรรม์ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติให้ทันภายในปี 2554
2. ทางสมาคมได้กำหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น หรือ Action Plan ในระยะ 2 ปี ที่ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะนายกสมาคมอยู่นั้น โดยให้คณะทำงานแต่ละชุดเป็นผู้กำหนดว่าภายใน 2 ปี จะทำอะไรบ้างจากนั้นจึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป และ 3. การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คปภ. หลังจากนั้นจึงจะส่งเรื่องทั้งหมดให้กับสมาชิกรับทราบเป็นลำดับต่อไป
สำหรับยุทธศาสตร์ที่สมาคมได้วางไว้เบื้องต้นมีทั้งหมด 4 เรื่อง คือ 1. การเน้นกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากการบริการหลังการขาย 2. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหมายถึง คปภ., สำนักงานกรุงเทพมหานคร, สมาคมอู่กลาง และอื่นๆ 3. การเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ หรือบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และเห็นประโยชน์ของการทำประกันภัยเพิ่มขึ้น และ 4. การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประกันภัยมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงประกันภัย
"ต้นเดือนพฤษภาคม สมาคมจะเรียกนัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด เพื่อหารือและกำหนดกรอบการทำงานภายใต้คณะทำงานชุดใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ถึงแผนงานทั้งหมด"
นอกจากนี้ สมาคมยังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 21 คน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม, นางนวลพรรณ ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคม, นายอานนท์ วังวสุ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ขณะที่ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์, นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน, นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์, นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ และนายชูชัย วชิรบรรจง บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

ที่มา : http://www.transportnews.co.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=71


<< กลับ

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...