สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 1415 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 


008 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
Download Excel ไฟล์ แสดง 151 - 175 จากทั้งหมด 568 | หน้าที่ : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
ลำดับที่ รหัสอุตสาหกรรม ชื่อสถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด กิจกรรม
151 3-8(2)-1/21นฐ โง้วชินฮวด นครปฐม ทำผลไม้กวน
152 3-8(2)-1/22ชบ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด 311682 ชลบุรี ผลิตขิงดอง หอมดอง แตงกาวดอง ผักดองสำเร็จรูป
153 3-8(2)-1/23ปข บริษัท เจริญฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัด 3110132 ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตพืชผัก ผลไม้สดและแช่แข็ง
154 3-8(2)-1/25นฐ บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 321991 นครปฐม ผลิตสับปะรดแว่นแช่แข็งและพืช ผักและผลไม้แช่เย็น ผลิตสับปะรดกระป๋อง พืช ผัก ผลไม้กระป๋อง
155 3-8(2)-1/25สค บริษัท เกรทฟู้ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด สมุทรสาคร ทำผลไม้อบแห้ง
156 3-8(2)-1/26ชม บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) 053-471305-8 เชียงใหม่ ดอง ตากแห้งผักและพืชผลทางการเกษตร
157 3-8(2)-1/26พบ อุตสาหกรรมมะยมเชื่อมแม่ประชุม 426239 เพชรบุรี ทำมะยมเชื่อม กล้วยกวน ลูกตาลเชื่อม
158 3-8(2)-1/28ชม เชียงใหม่ซัวเตียงฮึ้ง เชียงใหม่ ทำเต้าหู้ยี้, ผักดอง, ขิงดอง
159 3-8(2)-1/29ปข ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทำผลไม้กวน,ผลไม้บรรจุกระป๋อง,สับปะรดกระป๋อง และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง
160 3-8(2)-1/29พช บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด 701615 เพชรบูรณ์ ทำขิงดอง
161 3-8(2)-1/31ชร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เชียงราย ผลิตแตงกวาดอง ขิงดอง และผักดองอื่น ๆ
162 3-8(2)-1/31ปข บริษัท พี.ที.อินเตอร์ฟู้ด (2004) จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ทำสับปะรดกวนและผลไม้กวน
163 3-8(2)-1/31พบ พานทอง เพชรบุรี ทำผลไม้กวนและขนมต่าง เช่นขนมผิง
164 3-8(2)-1/31รบ บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด 032-340153 ราชบุรี ทำผักและผลไม้อบแห้ง
165 3-8(2)-1/32พบ โรงงานผลไม้กวน "พรเทพทับทิมทอง" เพชรบุรี ทำผลไม้กวน
166 3-8(2)-1/32รบ บริษัท แกรนด์เอเซียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 221397 ราชบุรี ผลิตอาหารผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง
167 3-8(2)-1/39นฐ บริษัท เอ็น.เอ.ฟู้ด โพรดัคส์ จำกัด นครปฐม ผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น สายบัวดอง มะยมดอง มะม่วงดอง บรรจุขวดส่งออก
168 3-8(2)-1/40ปข สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด 688638 ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตสับปะรดกวน
169 3-8(2)-1/41นฐ บริษัท พี ที ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด 2101675 นครปฐม ห้องเย็นและส่งออกพืชผักผลไม้แช่แข็ง
170 3-8(2)-1/44ชม บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด เชียงใหม่ ถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีทอดและทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
171 3-8(2)-1/45สค บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด 034-839715-6 สมุทรสาคร ผลิต พืช ผัก ผลไม้ หมักดองและอบแห้งทุกชนิด
172 3-8(2)-1/47สค บริษัท ผลิตภัณฑ์ขนม ตราระฆังทอง จำกัด สมุทรสาคร ผลิตผลไม้กวน น้ำผลไม้ ขนมต่าง ๆ
173 3-8(2)-1/49ชร บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด เชียงราย ผลิตผักและผลไม้ต่าง ๆ แช่แข็ง
174 3-8(2)-10/47ปข นิธิวัฒน์ฟูด 032-688402 ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตสับปะรดกวน
175 3-8(2)-11/49กจ บริษัท สยามดิลิเซียส ฟรุ๊ต จำกัด กาญจนบุรี ผลิตผลไม้อบแห้งแปรรูป

  แสดง 151 - 175 จากทั้งหมด 568 | หน้าที่ : <Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next>
** ข้อมูลเบื้องต้นโปรดตรวจซ้ำกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอีกครั้ง ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฏหมายได้

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...