สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
สิงหาคม 2558
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 

 

ครั้งที่ 3 ณ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 04 กรกฎาคม 2554

รายงานผลกิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2554
ณ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี
เมือ่วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

cats1.jpg

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์รายใหญ่ของประเทศไทย ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เครือเจริญโภคภัณพ์ จำกัด กับ บริษัท เมจิ แดรี่ส์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับสากล เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเยี่ยมจากธรรมชาติ สะอาด สดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อส่งต่อคุณภาพความสด ใหม่ และคงคุณประโยชน์ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ไปยังผู้บริโภค ด้วยความพิถีพิถันและความใส่ใจที่ไม่เคยหยุดยั้ง ทำให้บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ตลาดนมสด
พาสเจอร์ไรส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะ เวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ยังคงสานต่อเจตนารมย์อันแรงกล้า ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วหน้า โรงงานของซีพี-เมจิ ที่ จ.สระบุรี มีระบบการผลิตอันทันสมัยครบวงจร ภายใต้การควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นมจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้โรงงานของซีพี-เมจิ มีมาตรฐานทัดเทียมโรงงานชั้นนำในญี่ปุ่น และทั่วโลก จนได้รับมาตรฐานการผลิต ดังนี้
1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP)
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. เครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal) มาตรฐานการผลิตอาหารที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
3. การจัดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point System หรือ HACCP) เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยมีการควบคุมการผลิตในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย เน้นที่การป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยได้รับการตรวจเข้มจาก จาก Campden BRI ซึ่งเป็นสมาคมวิจัยอาหารจากประเทศอังกฤษมาตรฐาน ISO9001:2008 ข้อกำหนดที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นมาตรฐานสากลโลกในการยอมรับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
ในโรงงาน
4. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับวิชาชีพ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลก โดยสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ

ประเภทของนม
ประเภทของนมในท้องตลาดหลักๆมี 3 ประเภท คือ พาสเจอร์ไรส์ , สเตอริไรส์ และ ยู เอช ที
1. พาสเจอร์ไรส์ คือ นมโคสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (75 องศาเซลเซียส) ภายในระยะเวลารวดเร็ว (15 วินาที) ทำให้นมมีคุณค่าทางอาหารอยู่ครบถ้วน มีความสดใหม่ กลิ่นหอมและ
คุณภาพดี (ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส มีอายุในการเก็บรักษา 14 วัน ถ้าเป็นนมที่บรรจุในกล่อง Fresh Pak จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 21 วัน)
2. ยู เอช ที คือนมโคสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (140 องศาเซลเซียส) ภายในเวลา 4 วินาที มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6-9 เดือน
3. สเตอริไรส์ คือนมโคสดที่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (115-120 องศาเซลเซียส) ภายในเวลา 20-30 นาที มีอายุในการเก็บรักษานาน 1 ปี
ปัจจุบันนม ยู เอช ที และสเตอริไรส์ บริษัทฯ เลิกผลิตแล้วเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ น้ำนมดิบ เป็นวัตถุดิบหลักโดยรับซื้อน้ำนมโคจากสหกรณ์โคนมจากจังหวัดต่างๆ 20 แห่ง เช่น จังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี เป็นต้น โดยขั้นตอนแรกมีการควบคุมคุณภาพ (Raw Material Collecting) โดยตรวจสอบจากองค์ประกอบของน้ำนมโค ปริมาณจุลินทรีย์
การปนเปื้อนของนม สุขภาพของแม่วัว หลังจากน้ำนมดิบผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแล้วจึงผ่านกระบวนการทำให้น้ำนมดิบมีคุณภาพสม่ำเสมอ (Standardization) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขั้นตอนต่อไปจึงเข้าสู่กระบวนการผลิต (Production) นมสดพาสเจอร์ไรส์ โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง เรียกว่า การพาสเจอร์ไรส์ ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ มีกำลังการผลิต
ที่ 36,000 ขวดต่อชั่วโมงและมีผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า 200 รายการ (SKUs) ซึ่งบริษํทฯ จะใช้ซอฟแวร์ SAP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการโรงงานในกระบวนการผลิตและการวางแผน
การผลิต และจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บในห้องเย็นในสินค้าคงคลัง (Storage and Sorting) โดย
มีซอฟแวร์ช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและมีวิธีการกระจายสินค้า (Distribution and Transportation) โดยว่าจ้างรถขนส่งจากภายนอก ไปยังผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ Modern Trade เช่น TOPS TescoLotus ร้านค้าปลีก 7-eleven ร้านขายส่งและร้านขายปลีกอื่นๆ และ
ยังมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์

ข่าว : อนุรัตน์ เกิดวิชัย

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...