สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 1415 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 

 

ครั้งที่ 8 ณ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 18 มิถุนายน 2552

การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8
ณ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552


เครือซิเมนต์ไทย เริ่มเข้าสู่ธุรกิจจัดจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2505 ปัจจุบันธุรกิจจัดจำหน่ายดำเนินธุรกิจการค้าภายในประเทศผ่านผู้แทนจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกิจฯ ได้นำระบบการบริหารคู่ค้าสัมพันธ์มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อและชำระเงิน ธุรกิจฯ ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีกผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท โดยนำวิทยาการของ Do It Best ผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ชั้นนำ จากสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจฯ ได้พัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มความมั่นใจ ให้กับคู่ค้า ตลอดจนเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อ ธุรกิจฯ ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน การขนส่งและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี่งขึ้น ธุรกิจ ได้นำ ระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ร่วมกับระบบ Global Positioning System (GPS) เพิ่อติดตามสถานะการขนส่ง ทำให้ส่งสินค้าได้ ตามกำหนดเวลา และต้นทุนค่าขนส่งลดลง

img 027.JPG

คุณชรัส วงศ์สงวน กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม


img 034.JPG

คุณวินิจ วิจิตรธนาพร ผู้จัดการส่วนบริหารระบบงาน
วิทยากรบรรยายimg 019.JPG

img 040.JPG

ฟังบรรยายสรุป พร้อม ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัท


img 045.JPG

คุณวินิจ วิจิตรธนาพร ผู้จัดการส่วนบริหารระบบงาน ตอบข้อซักถามที่น่าสนใจ


img 046.JPG

คุณอรพิน อุดมธนะธีระ ตัวแทนกลุ่มกล่าวขอบคุณ


img 047.JPG

ผอ.สุทธิกานต์ มาสำราญ จาก สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มอบของที่ระลึกในการเยี่ยมชมimg 048.JPG

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

สรุปผลการศึกษาดูงาน

ขอสรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานข้างต้น ดังนี้

1. การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 18คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กพร. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อก.

2. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยให้บริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยให้บริการแก่สถานประกอบการทั้งในและนอกเครือซิเมนต์ไทย บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารคู่ค้าสัมพันธ์มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าในเครือทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อและชำระเงิน บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีกผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท โดยนำวิทยาการของ Do It Best ผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ชั้นนำ จากสหรัฐอเมริกา มาอบรมด้านการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน การขนส่งและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นบริษัทฯ ได้นำโปรแกรม Transportation Modeler ซึ่งเป็นระบบ Web – Based มาช่วยในการจัดการขนส่ง นำระบบ Barcode มาช่วยในการบริหารการขนย้ายและการจัดเก็บสินค้า นำระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ร่วมกับระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามสถานะ การขนส่งผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ส่งสินค้าได้ ตามกำหนดเวลา และต้นทุนค่าขนส่งลดลง

สิทธิชัย ศรีสนิท : ภาพและข่าว
อรพิน อุดมธนะธีระ : ตรวจ

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...