สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 1415 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 


โปรแกรมการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ตั้งแต่ วัตถุดิบ -ภาคการผลิต -คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของประเทศออสเตรเลียออกไปทั่วโลก -เทคโนโลยีที่ใช้ในซัพพลายเชน ที่ GS1 Australia
ณ ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2555

SCM.jpg


_Auscm.jpg


โปรแกรมการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ณ ประเทศออสเตรเลีย
(เดือน กุมภาพันธ์ 2555)

 • การศึกษาดูงาน ด้านซัพพลายเชนที่ประเทศออสเตรเลีย ท่านจะได้เข้าศึกษาระบบซัพพลายเชน ตั้งแต่
  วัตถุดิบ (Raw Materials)
  -ภาคการผลิต (Manufacturing)
  -คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Inventory and Distribution Center) Woolworths
  ที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของประเทศออสเตรเลียออกไปทั่วโลก
  -เทคโนโลยีที่ใช้ในซัพพลายเชน (IT for Supply Chain) ที่ GS1 Australia

  โดยมีโปรแกรมดังตารางด้านล่าง

วันที่ กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา21.00 น.โดยประมาณ
วันจันทร์ที่ 13 ก.พ.

เครื่องบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 00.35
ถึงสนามบินทัลลามารีน เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เวลาประมาณ 13.25 น.
จากนั้น เดินทางสู่ไร่องุ่นเพื่อศึกษาการปลูกและผลิตองุ่น อันเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มต่างๆ ของออสเตรเลีย อาทิ เช่น แยมองุ่น น้้าองุ่น และไวน์

วันอังคารที่ 14 ก.พ. เช้า- เข้าเยี่ยมชมเขตพื้นที่พัฒนาใหม่ Docklands ที่อดีตเป็นเพียงท่าเรือ
(เสมือนท่าเรือคลองเตยในประเทศไทย) แต่ใน 5-10 ปีที่ผ่านมา ได้ถูกพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง วางผังเมืองใหม่ เป็นท่าเรือสำคัญที่ใช่ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของประเทศออสเตรเลีย
บ่าย- เดินทางสู่หมู่บ้านเหมืองทอง Sovereign Hill เพื่อศึกษาเมืองยุคเหมืองทองเก่า ทดลองท้าการร่อนทอง
ลงไปในเหมืองทองที่อยู่ใต้ดิน และชมการขนทอง ซึ่งหมู่บ้านเซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์ นั้นยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองไว้ดั่งยุค
1850 โดยไม่เปลี่ยนแปลง
วันพุธที่ 15 ก.พ. เช้า- เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ GS1 ออสเตรเลีย ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในระบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บ่าย- จะเป็นการเข้าชมคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หรือท่าเรือธุรกิจที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของเมลเบิร์น
วันพฤหัสที่ 16 ก.พ. เช้า- เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน ศึกษาระบบมาตรฐานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เช่น โรงงานผลิตช็อกโกแลตมาร์ส
บ่าย- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 17 ก.พ เช้า- เดินทางสู่เมืองดันนีดอง เพื่อเดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้้าโบราณ เพื่อนั่งรถไฟที่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางใน
การขนถ่ายล้าเลียงถ่านหินระหว่างเมือง เป็นรถไฟจักรไอน้้าที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียและยังคงมีสภาพดีที่สุดในโลก
เดินทางไปตามแนวเขาตลอดเส้นทางของรถไฟ
บ่าย- พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ- เดินทางไปสนามบินทัลลามารีน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 18 ก.พ
เครื่องขึ้นเวลา 00.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 06.10 น.

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสำรองที่นั่ง โทร 02-9469316-17
www.scm-education.com


<< กลับ

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...